Renovari Bucuresti RENOVARI HUB din pasiune pentru confort

Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate conform cu GDPR.

Informăm persoanele care accesează acest site că acesta folosește cookies-uri. Pentru mai multe detalii și setări preferențiale accesați pagină “Cookies-GDPR”.

Accesul la acest site și informațiilor oferite nu este îngrădit și nici condiționat de oferirea datelor cu carcater personal și nici a unui alt tip de data din partea vizitatorilor.

Datele cerute în completarea formularelor de pe prezentul site sunt introduse benevol, cu asumarea responsabilității dreptului de folosire, de către persoanele care le completează și sunt date utilizate pentru comunicarea diverselor informații cerute expres din partea celor care le întroduc.
Astfel aceștia acordă drept de utilizare societății Renovări HUB SRL în scopul comunicării, a informării.

Datele introduse nu se stochează pe prezentul server și nici pe o altă sursă online cu acces neîngrădit. În plus aceste date nu se distribuie și nici nu se revând către terți.
Mai mult decât atât, la cererea expresă, în scris, a persoanei care le-a introdus, Renovări HUB le va acordă drept de “uitare” și nu le va mai folosi în viitor pentru nici o altă formă de comunicare ori informare.

Totuși, este important de reținut că ele pot fi divuglate către organele avizate atunci când fac obiectul unui temei legal.